unnamed

ÇEVRE VE İSG POLİTİKAMIZ

Posted on Posted in Work

LIVA COLLECTION yola çıktığı ilk günden beri iş güvenliğine büyük önem gösteren, çevreye duyarlı bir anlayışla daha kaliteli imalat gerçekleştirmek ve daha kaliteli hizmet vermek amacıyla güçlü ve dinamik kadrosuyla durmadan çalışmaktadır. Kaliteyi iş hayatının her alanında ilke edinmiş bir firma olarak;

Müşterilerine ve imalat kalitesine gösterdiği titizliği, çalışanların sağlığını ve çevreyi korurken de aynı hassasiyetle göstermeyi,

Müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak şekilde kalite seviyesini yakalamayı ve sürekliliğini sağlamayı,

Faaliyetlerinin her aşamasında çevresel etkileri ve İSG risklerini düzenli gözden geçirerek, bu doğrultuda amaç, hedef ve önleyici faaliyetleri belirleyip uygulamayı,

Çalışanlarının bilinçli katılımı ile sürekli gelişim sağlamayı,

Yürürlükte olan iş güvenliği ve çevre mevzuatlarına eksiksiz uymayı,

Çalışanlarının sürekli eğitimi ile bireysel çevre ve İSG bilinçlerini ve farkındalıklarını sağlamayı ve arttırmayı,

Mal ve hizmet alınan tedarikçilerle kalite, çevre duyarlılığı ve iş güvenliği konularında iş birliği içinde olarak verimliliği ve uzun vadeli karlılığı arttırmayı,
Başta üst yönetim olmak üzere tüm çalışanlarının destek ve katılımlarıyla taahhüt etmektedir. Politika programının uygulanmasında tüm çalışanlar yetkileri dâhilinde gerekli tüm önlemleri almakla sorumludurlar. Bu sorumluluk tüm tehlikelerin ortadan kaldırılmasını veya olası tehlikelerin amirine bildirilmesini, tüm iş güvenliği tedbirleri uygulamalarına aktif bir şekilde katılmayı ve desteklemeyi kapsar.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir